ติดต่อสอบถาม

คณะกรรมการจัดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13

E-mail : tao13kku@gmail.com

Fax : 0-4320-2374 Tel: 094-290-5240 / 094-290-5230